ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย

74 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านปือเราะ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่ ให้ความร่วมมือสร้างการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย ตามนโยบายท่าสาปปลอดถังขยะ และรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกในร้านชำชุมชน

Powered by MakeWebEasy.com