ขอเชิญเที่ยว “งานเปิดพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมทางดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน เพื่อการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ชุมชนตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ครั้งที่ 2”

192 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ครั้งที่ 2 มาแล้วว !!
“งานเปิดพื้นที่ศิลปวัฒนธรร มทางดนตรีและการแสดงพื้นบ้า น เพื่อการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ชุมชนตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ครั้งที่ 2”

กิจกรรมภายในงาน

Powered by MakeWebEasy.com