รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น ที่มีความเป็นเลิศด้านการเส ริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ประจำปี 2562

13 จำนวนผู้เข้าชม  |  ภาพข่าวกิจกรรม

นายมะสดี หะยีปิ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา หนึ่งในศิษย์เก่าวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า กับรางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น ที่มีความเป็นเลิศด้านการเส ริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ประจำปี 2562 ที่ผ่านมา

Powered by MakeWebEasy.com