โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

2 จำนวนผู้เข้าชม  |  ภาพข่าวกิจกรรม

9 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลท่าสาปจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือแกนนำ อสม. กลุ่มสตรี จิตอาสาในพื้นที่ คุณครูภายในโรงเรียนตำบลท่าสาป ผู้นำชุมชน ตลอดจนกลุ่มผู้สูงอายุในตำบลท่าสาป โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนมีสุขผู้สูงวัย

Powered by MakeWebEasy.com