นักศึกษาเข้าสัมภาษณ์เรื่องการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี

56 จำนวนผู้เข้าชม  | 

13 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น. นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เข้าสัมภาษณ์นายอุสมาน บือราเฮง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาป เรื่องการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการใช้นวัตกรรมในการบริหารสาธารณะ ของเทศบาลตำบลท่าสาป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าสาป

Powered by MakeWebEasy.com