พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

36 จำนวนผู้เข้าชม  | 

19 มีนาคม 2563 นายมะสดี หะยีปิ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป มอบหมายให้นางสุพัฒนา เนียมน้อย เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป เข้าร่วมพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่นท่าสาป กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

Powered by MakeWebEasy.com