ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2563

88 จำนวนผู้เข้าชม  | 

“ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่นท่าสาป กองบัญชาการ กองอาสารักษาดินแดน”

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าสาป องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ และองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องตัน ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ncident Command System : ICS) การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัย ในพื้นที่เกิดเหตุที่เป็นรูปแบบ และมีมาตรฐานเดียวกัน สามารถบัญชาการและปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการอื่นอย่างมีเอกภาพ โดยกำหนดให้มีการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน ๒๒๓ ราย และมีชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติจากตำบลท่าสาปเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 54 ราย

Powered by MakeWebEasy.com