รับมอบข้าวสารและน้ำดื่ม จากมูลนิธิซากาตและสาธารณกุศล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

103 จำนวนผู้เข้าชม  | 

2 เมษายน 2563 นายอุสมาน บือราเฮง หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าสาป เป็นตัวแทนรับมอบข้าวสารและน้ำดื่ม จากมูลนิธิซากาตและสาธารณกุศล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีนายอับดุลรอซะ วรรณอาลี (รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ) ประธานมูลนิธิเป็นผู้มอบ เพื่อมอบให้ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในตำบลท่าสาปต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com