มอบข้าวสารและน้ำดื่มจากมูลนิธิซากาตและสาธารณกุศล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

53 จำนวนผู้เข้าชม  | 

7 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลท่าสาปในนามตัวแทนรับมอบข้าวสารและน้ำดื่มจากมูลนิธิซากาตและสาธารณกุศล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันนี้ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาป ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้มีการส่งต่อข้าวสารและน้ำดื่มดังกล่าวแก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในตำบลท่าสาปเรียบร้อยแล้ว
เทศบาลตำบลท่าสาป ขอขอบคุณผู้สนับสนุมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ 

Powered by MakeWebEasy.com