รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาป สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

32 จำนวนผู้เข้าชม  |  รายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาป สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าสาปPowered by MakeWebEasy.com