ลงพื้นที่ตำบลท่าสาปเพื่อมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง

104 จำนวนผู้เข้าชม  | 

27 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลท่าสาปร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยะลา อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา (อพม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่ตำบลท่าสาปเพื่อมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง ณ หมู่ 5 ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

Powered by MakeWebEasy.com