ประเมินโครงการรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภทโดดเด่น

117 จำนวนผู้เข้าชม  | 

2 มิถุนายน 2563 นายมะสดี หะยีปิ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป ร่วมสนทนากลุ่มออนไลน์ (Video conference) พร้อมดร.ไกรวุฒิ ใจคำปั่น อาจารย์​ประจำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting เพื่อประเมินโครงการรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภทโดดเด่น
โดยมีตัวแทนภาครัฐ ได้แก่ นายเวคิน วุฒิวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ตัวแทนภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทยะลานำรุ่งจำกัด
ตัวแทนภาคประชาสังคม ได้แก่ กลุ่มอาชีพต่างๆในตำบลท่าสาป กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มส้มแขก กลุ่มกะลา กลุ่มนมแพะ ฯลฯ และตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาป ร่วมสนทนาและให้ข้อมูลผ่านการ Video conference ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าสาป
เทศบาลตำบลท่าสาปขอขอบคุณตัวแทนทุกๆท่านที่ร่วมเป็นหนึ่งในกำลังเสียงสำคัญและร่วมช่วยเหลือเทศบาลตำบลท่าสาปเสมอมา 

Powered by MakeWebEasy.com