ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

12 จำนวนผู้เข้าชม  |  ประกาศ/คำสั่ง

Powered by MakeWebEasy.com