โครงการเด็กและเยาวชนอยู่ดีมีสุขตำบลต้นแบบ จังหวัดยะลา

43 จำนวนผู้เข้าชม  | 

9 มิถุนายน 2563 นายมะสดี หะยีปิ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป มอบหมายนายยาลี มารีนิง รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป เข้าร่วมโครงการเด็กและเยาวชนอยู่ดีมีสุขตำบลต้นแบบ จังหวัดยะลา โดยมีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในการเปิดพิธีและให้เกียรติมอบกล่องยังชีพจากมูลนิธิกสิกรไทย ให้กับครอบครัวต้นแบบ จำนวน 80 คน จาก 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลท่าสาป ตำบลปุโรง และตำบลบาโงยซีแน พร้อมมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัว ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน ณ ลานอเนประสงค์โรงเรียนมีสุขผู้สูงวัย
โครงการเด็กและเยาวชนอยู่ดีมีสุขตำบลต้นแบบ จังหวัดยะลา จัดโดยสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพ (กลุ่มลุกเหรียง) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคัดเลือกตำบลต้นแบบ ได้แก่ ตำบลท่าสาป ตำบลปุโรง และตำบลบาโงยซีแน เพื่อจัดกิจกรรมที่สำคัญ เช่น กิจกรรมพัฒนาทักษะสมองในเด็ก การสร้างความตระหนักของชุมชนในการป้องกันตัวเองให้ปลอดจากโรคโควิด-19 เป็นต้น

Powered by MakeWebEasy.com