โครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share ประจำปี 2563

80 จำนวนผู้เข้าชม  | 

22 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายมะสดี หะยีปิ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป มอบหมาย นางสุพัฒนา เนียมน้อย เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป เข้าร่วมโครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share ประจำปี 2563 จัดโดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยะลา โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็กและเยาวชน 30 คน อพม. 5 คน และเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 10 คน จัดขึ้น ณ ลานเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่าสาป

Powered by MakeWebEasy.com