โครงการอนุรักษ์ เฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้มบ้านท่าสาป

168 จำนวนผู้เข้าชม  | 

25 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลท่าสาป ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา คณะกรรมการเครือข่าย ทสม.จังหวัดยะลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และสำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา จัดโครงการอนุรักษ์ เฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้มบ้านท่าสาป เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายรวมศิลป์ มานะจงแระเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน และนายมะสดี หะยีปิ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป กล่าวต้อนรับ ณ ตลาดท่าแพท่าสาป
โครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างแนวร่วมภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และยกระดับการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือและกลไกการชับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของจังหวัดยะลา ซึ่งภายในโครงการมีการเสวนา เรื่องการอนุรักษ์ เฝ้าระวัง และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และมีการแบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็น 5 ฐาน โดยมีเจ้าหน้าที่จากเครือข่ายคอยให้ความรู้และร่วมทำกิจกรรม

Powered by MakeWebEasy.com