โครงการ จิตอาสาเด็กท่าสาป ส่งเสริมสร้างสรรค์ พัฒนาโรงเรียนน่าอยู่เพื่อน้อง

154 จำนวนผู้เข้าชม  | 

20 กรกฎาคม 2563 นายมะสดี หะยีปิ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป พบปะน้องๆกลุ่มลูกเหรียงและจิตอาสา ที่ได้ลงพื้นที่ตำบลท่าสาป ณ โรงเรียนบ้านลิมุด ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลา เพื่อจัดโครงการ จิตอาสาเด็กท่าสาป ส่งเสริมสร้างสรรค์ พัฒนาโรงเรียนน่าอยู่เพื่อน้อง ปิดเทอมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์ลูกเหรียงอาสา “โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ ปลุกพลังเมืองยะลา สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (Thai Health Promotion Foundation)”
พี่ๆกลุ่มลูกเหรียงได้ลงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมห้องเรียนของหนู ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 โดยมีการทาสี ทำความสะอาดพื้นที่ในโรงเรียนบ้านลิมุด ทั้งยังมีการจัดจุดทำความสะอาดล้างมือ เพื่อรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยและสร้างบรรยากาศห้องเรียนให้ดีขึ้นจากเดิมและน่าอยู่มากขึ้น
เทศบาลตำบลท่าสาปขอขอบคุณพี่ๆน้องๆกลุ่มลูกเหรียงตลอดจนจิตอาสาทุกๆท่านสำหรับกิจกรรมดีๆในวันนี้ด้วยนะคะ

Powered by MakeWebEasy.com