ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

67 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ท่านที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ณ เทศบาลตำบลท่าสาป
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าสาป ในวัน เวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 073-362485

Powered by MakeWebEasy.com