เทศบาลตำบลท่าสาป ได้รับรางวัลการดำเนินงานกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงดีเด่น (LTC)

64 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เทศบาลตำบลท่าสาป ได้รับรางวัลการดำเนินงานกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงดีเด่น (LTC) ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จัหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบาลตำบลท่าสาป ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลท่าสาปทุกท่าน ตลอดจนจิตอาสา ผู้ดูแลผู้สูงอายุ CG CM ภาคีเครือข่ายสุขภาพตำบลท่าสาป และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่เป็นผู้สนับสนุนและช่วยเหลือเทศบาลตำบลท่าสาปเสมอมา ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ

Powered by MakeWebEasy.com