กิจกรรมการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของหน่วยงานในพื้นที่ (Focus Group)

56 จำนวนผู้เข้าชม  | 

21 สิงหาคม 2563 นายมะสดี หะยีปิ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของหน่วยงานในพื้นที่ (Focus Group) เพื่อการจัดทำผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ การปรับปรุงภูมิทัศน์และการออกแบบตลาดชุมชนบ้านร่ม ในโครงการจัดทำผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่การปรับปรุงภูมิทัศน์และการออกแบบตลาดชุมชนบ้านร่ม โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่
เทศบาลตำบลท่าสาปเป็นหนึ่งในหน่วยงานราชการที่ตั้งอยู่ใกล้บริเวณพื้นที่โครงการ และมีหน่วยงานราชการในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนาในอนาคต ณ มัสยิดปากีสถาน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

Powered by MakeWebEasy.com