พูดคุยเพื่อเก็บข้อมูลในการทำโครงการวิจัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนูรุลฮูดา

59 จำนวนผู้เข้าชม  | 

16 กันยายน 2563 นายมะสดี หะยีปิ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป ต้อนรับนายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ที่เข้ามาเยี่ยมเยียนและพูดคุยเพื่อเก็บข้อมูลในการทำโครงการวิจัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนูรุลฮูดา เทศบาลตำบลท่าสาป ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลท่าสาปขอพระขอบคุณคุณหมอเป็นอย่างสูง ที่เลือกพื้นที่ตำบลท่าสาปในการศึกษาวิจัย ทางเทศบาลตำบลท่าสาปจะนำไปปรับปรุงในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนูรุลฮูดาต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com