ร่วมการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

32 จำนวนผู้เข้าชม  | 

5 ตุลาคม 2563 นายมะสดี หะยีปิ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป เข้าร่วมการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com