เข้าชมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนตำบลท่าสาป เพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของตำบลท่าสาป รวมถึงขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมของคนในพื้นถิ่นจังหวัดชายแดนใต้

31 จำนวนผู้เข้าชม  | 

17 ตุลาคม 2563 นายมะสดี หะยีปิ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป ต้อนรับคุณซูเรียนา ระเด่นกุล อาจารย์ประจำรายวิชาจังหวัดศึกษา (Province study) วิทยาลัยชุมชนยะลา และคณะนักศึกษาระดับอนุปริญญาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 40 คน เข้าชมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนตำบลท่าสาป เพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของตำบลท่าสาป รวมถึงขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมของคนในพื้นถิ่นจังหวัดชายแดนใต้

Powered by MakeWebEasy.com