โครงการ “การพัฒนาพื้นที่ย่านด้วยทุนทางพหุวัฒนธรรมชุมชน

47 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30 น. นักวิจัยโครงการ “การพัฒนาพื้นที่ย่านด้วยทุนทางพหุวัฒนธรรมชุมชน บนฐานเศรษฐกิจวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์” สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาศิลปากร นำโดย ดร.ธนภณ วัฒนกุล รศ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร นักวิจัยส่วนกลาง ดร.น้ำทิพย์ อักษรกุล นางสาวอมรพันธ์ สามิตร นางสาวณัฐนรี สำราญสุขวัฒน์ และนางสาวศรีสุา ธัญญเจริญ นักวิจัยโครงการ ลงพื้นที่เทศบาลตำบลท่าสาป เพื่อพูดคุยเรื่องการพัฒนาต่อยอดการจัดการทุนวัฒนธรรมในพื้นที่ให้สามารถสร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลท่าสาป เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าสาป

Powered by MakeWebEasy.com