โครงการผสานกรอบการปกป้องคุ้มครองเด็กในแผนเผชิญเหตุสภาวะฉุกเฉินระดับชุมชนในสามจังหวัดชายแดนใต้

50 จำนวนผู้เข้าชม  | 

16 ธันวาคม 2563 นายมะสดี หะยีปิ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป มอบหมายนางสุพัฒนา เนียมน้อย เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป เข้าร่วมและกล่าวต้อนรับโครงการผสานกรอบการปกป้องคุ้มครองเด็กในแผนเผชิญเหตุสภาวะฉุกเฉินระดับชุมชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ จัดโดยสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ณ โรงเรียนบ้านลิมุด ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com