การปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติ

1674 จำนวนผู้เข้าชม  | 


ประชาสัมพันธ์  เรื่อง การปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติแก่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านวิเทศ  รุ่นที่ ๗๐

 

      ด้วย  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้รับแจ้งจากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าจะร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการปฐมนิเทศแก่ผู้ปฎิบัติหน้าที่วิเทศสัมพันธ์และผู้จะเดินทางไปต่างประเทศ  รุ่นที่ ๗๐ ระหว่างวันที่ ๔ – ๘ เมษายน  ๒๕๕๔    ห้องประชุม  ๓๐๒ ชั้น ๒ อาคารพลตำรวจเอกเภา  สารสิน  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวข้างต้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยอย่างถูกต้อง  อันจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย

        จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  และข้าราชการหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฎิบัติหน้าที่ด้านวิเทศสัมพันธ์ที่มีความสนใจโครงการดังกล่าว  ทำกาสมัครได้ที่สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติได้ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๔  ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด  และดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (www.thailocaladmin.go.th) อีกทางหนึ่ง

Powered by MakeWebEasy.com