การถ่ายทอดอัตลักษณ์ด้านช่างฝีมือพื้นบ้าน

3002 จำนวนผู้เข้าชม  | 


กิจกรรมการถ่ายทอดอัตลักษณ์ด้านช่างฝีมือพื้นบ้าน
โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ภูมิปัญญาด้านช่างฝีมือพื้นบ้าน
ต.ท่าสาป   อ.เมือง   จ.ยะลา
ณ ร.ร.ตาดีกาบ้านกำปั่น ม.6 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา
 
              องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา จัดอบรม 
โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ภูมิปัญญาช่างฝีมือพื้นบ้าน “๑ อัตลักษณ์ ๑ ตำบล”
        โดยการถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้าน เรื่อง “การจักสานใบเตยหนาม” ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ตาดีการบ้านกำปั่น หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ครูภูมิปัญญาคือ นางสาวหับเส๊าะ ดอเลาะ

Powered by MakeWebEasy.com