หากต้องการหาตลาดจำหน่ายสินค้า OTOP

2328 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หากต้องการหาตลาดจำหน่ายสินค้า OTOP
 
            เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลนางัวได้ประสานกับกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์และได้รับอนุมัติการเลือกผู้เข้าร่วมงาน THE 7 CHINA ASEAN EXPO ที่เมืองหนานหนิง ประเทศจีนเมื่อวันที่ 14-27 ตุลาคม 2553 องค์การบริหารส่วนตำบลนางัวได้นำผลิตผลทางการเกษตรผลไม้อบแห้ง ขนม ผลไม้สด ข้าวหอมมะลิ ฯลฯ ของวิสาหกิจชุมชนตำบลนางัว เข้าร่วมการแสดงสินค้าในรูปแบบของคูหาประเทศไทย พร้อมทั้งเจรจาการค้าการส่งออกและผลิตภัณฑ์สินค้า ซึ่งได้รับการตอบรับจากประเทศจีน เวียดนาม ลาว เป็นอย่างดี นอกจากนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนางัวยังมี stock โชว์สินค้าที่เมืองหนาน
หนิง ประเทศจีน เมืองดานัง ประเทศเวียดหนาม และที่เมืองท่าแขกประเทศลาวสามารถนำสินค้า OTOP ของไทยไปโชว์และเป็นแหล่งกระจายงานสินค้าในประเทศจีน เวียดนามและลาวอีกทางหนึ่ง
                เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน OTOP และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้สามารถมีช่องทางการตลาดส่งขายไปยังต่างประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลนางัวจะเป็นตัวแทนเจรจาการค้า เพื่อหาตลาดส่งสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรกับประเทศดังกล่าว
                ดังนั้นหากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์และสนใจต้องการหาตลาดจำหน่ายสินค้า สามารถจัดส่งสินค้าตัวอย่างมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140 องค์การบิหารส่วนตำบลนางัว มีความยินดียิ่งในการประสานงานาด้านการตลาด หากมีข้อสงสัยติดต่อคุณเกรียงไกร สุวรรณ (นายก อบต.นางัว) โทร 08-6458124, Email :dj_tong_handmade@hotmail.com หรือ คุณทยิดา ยันตะบุษย์ (ปลัด อบต.นางัว) โทร 08-52842211


Powered by MakeWebEasy.com