วันเด็กแห่งชาติ 2554

2815 จำนวนผู้เข้าชม  |  กิจกรรมเด่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาปร่วมกับ โรงเรียนบ้านท่าสาป, โรงเรียนบ้านลิมุด
(บุญชอบ สาครินท์) โรงเรียนบ้านสาคอ ฉก.ยะลา, นพส.ที่ ๔๗-๑, ๔๗-๙, ๔๗-๑๒ และ ๔๗- ๑๗
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔
ณ โรงเรียนบ้านท่าสาป
หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 
        เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาปร่วมกับ โรงเรียนบ้านท่าสาป, โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินท์) โรงเรียนบ้านสาคอ ฉก.ยะลา, นพส.ที่ ๔๗-๑, ๔๗-๙, ๔๗-๑๒ และ ๔๗- ๑๗ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ สนามโรงเรียนบ้านท่าสาป หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ให้กับเด็กๆที่อยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาปและหมู่บ้านใกล้เคียง โดยมีพันเอกกษิดิศ หลักกรด รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นประธานในพิธี และมีนายมะสดี หะยีปิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาปเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม 
ภายในงานมีกิจกรรมมากให้เด็กร่วมทำกิจกรรมด้วยกัน มีการแสดงมากมายจากโรงเรียนในตำบลท่าสาป อาทิเช่น การแสดงบนเวที การแสดงภาคสนามและการละเล่นกีฬาพื้นบ้าน

 

Powered by MakeWebEasy.com