ตาดีกาสัมพันธ์ตำบลท่าสาป ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553

4270 จำนวนผู้เข้าชม  |  
          
  พิธีเปิด โครงการตาดีกาสัมพันธ์ตำบลท่าสาป  ครั้งที่  1  ประจำปี  2553
           
            องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป  จะจัดโครงการตาดีกาสัมพันธ์ครั้งที่  1  ประจำปี2553  ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมให้นักเรียนตาดีกาในตำบลท่าสาป  และพื้นที่ใกล้เคียงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  เป็นการส่งเสริม  อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม  และสร้างความรักความสามัคคีให้กับเด็ก  เยาวชน  และประชาชนในพื้นที่ โดยมีกิจกรรมมากมาย  อาทิเช่น  การประกวดกิจกรรมทางศาสนา  การแข่งขันกีฬา  การละเล่นพื้นบ้านรวมทั้งการจัดนิทรรศการจากโรงเรียนตาดีกาและหน่วยงานต่างๆ  ซึ่งได้กำหนดให้มีโครงการดังกล่าว  ในวันเสาร์  ที่  18  กันยายน  2553  ตั้งแต่เวลา  08.30  น.  ณ  โรงเรียนบ้านท่าสาป  หมู่ที่  1  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 
 

Powered by MakeWebEasy.com