คณะผู้บริหาร

Last updated: Nov 29, 2018  |  11039 จำนวนผู้เข้าชม  |  โครงสร้างการบริหารงาน

คณะผู้บริหาร

 
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาป
 
นายมะสดี   หะยีปิ
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป


 
 นายยาลี   มารีนิง
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป
 
นายมะรอนิง  คาเร็ง
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป

 
นางสุพัตรา  เนียมน้อย
เลขานุการ นายกเทศมนตรี

Powered by MakeWebEasy.com