คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาป

14662 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาป
 
 

นายมะสดี   หะยีปิ
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป
เบอร์โทรศัพท์ 073-362485 ต่อ 101


นายยาลี   มารีนิง
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป 

เบอร์โทรศัพท์ 073-362485

นายมะรอนิง  คาเร็ง
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป

เบอร์โทรศัพท์ 073-362485


 
นางสุพัตรา  เนียมน้อย
เลขานุการ นายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ 073-362485
 

 
นายดอแม สามะ
ที่ปนึกษานายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ 073-362485
 
หัวหน้าส่วนเทศบาลตำบลท่าสาป
 
 

นายชานนท์  สาและ
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาป

เบอร์โทรศัพท์ 073-362485

 


 

 

 

 


 

 

นายอุสมาน  บือราเฮง
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เบอร์โทรศัพท์ 073-362485-109

 

นางสาวฉวีวรรณ  แซ่หลี
ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทรศัพท์ 073-362485-106
 

นายคอลิบ   ดอเลาะ
นายช่างโยธาอาวุโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองช่าง

เบอร์โทรศัพท์ 073-362485-114

นางขวัญฤดี  คงสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ 073-362485-113

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เบอร์โทรศัพท์ 073-362485

 

Powered by MakeWebEasy.com