คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลท่าสาป

12366 จำนวนผู้เข้าชม  |  โครงสร้างการบริหารงาน

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาป
 
 นายมะสดี   หะยีปิ
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป
เบอร์โทรศัพท์ 073-362485 ต่อ 101


นายยาลี   มารีนิง
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป 

เบอร์โทรศัพท์ 073-362485

นายมะรอนิง  คาเร็ง
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป

เบอร์โทรศัพท์ 073-362485


 
 
นางสุพัตรา  เนียมน้อย
เลขานุการ นายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ 073-362485

Powered by MakeWebEasy.com