สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาป

9149 จำนวนผู้เข้าชม  |  โครงสร้างการบริหารงาน


ฝ่ายนิติบัญญัติ
 นายดานียา  เจ๊ะสนิ
ประธาสภาเทศบาสตำบลท่าสาป
นายมะนาวี  สาบา
รองประธานสภาเทศบาสตำบลท่าสป
นายชานนท์  สาและ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าสาป
นายดานียา  เจ๊ะสนิ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาป
เขต 1
นายมะนาวี  สาบา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาป
เขต 1
นายอับดุลอาซิ  เจ๊ะนะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาป
เขต 2
นายรอซ๊ะ  มูซอ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาป
เขต 2
นายมะไซดี  สะอะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาป
เขต 1
นายฮาโรง  โซะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาป
เขต 1
นายอาหามะ  ซาและ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาป
เขต 2
นายดือรอฮะ  สาแล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาป
เขต 2
นางสาวสารีพ๊ะ  บุญมาเลิศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาป
เขต 1
นายมะนาเส  มูซอ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาป
เขต 1
นายนัสรี  มะเด็ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาป
เขต 2
นายมะเพาซี  เปาะหารง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาป
เขต 2

 

Powered by MakeWebEasy.com