JUST SAY NO

2084 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 


JUST  SAY NO

     องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาปได้จัดโครงการเข้าค่าย  Just  say no  โดยจัดให้เยาวชนหมู่ที่  5  เข้าร่วมโครงการ   ซึ่งจัดโครงการในระหว่างวันที่  28-30  เมษายน  2552  ณ  ชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก   อำเภอละงู   จังหวัดสตูล  ซึ่งในโครงการก็มีกิจกรรมต่างๆ  ให้เยาวชนได้ร่วมเข้ากิจกรรม  อาทิเช่น  กิจกรรมเสนอโครงการต่างๆ   เก็บขยะลดโลกร้อน   ฟังการบรรยายธรรมกิจกรรมที่เกี่ยวกับยาเสพติดและกิจกรรมอื่นๆอีกมาย   ซึ่งโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันสอดส่องดูแลเกี่ยวกับยาเสพติดในหมู่บ้าน   และเพื่อให้เยาวชนมีเวลาว่างที่เป็นประโยชน์

    

Powered by MakeWebEasy.com