รับรางวัลผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

2583 จำนวนผู้เข้าชม  | 


 
 ปฏิบัติงานดีเด่น

         นายมะสดี   หะยีปิ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป  ได้เดินทางไปยังตำหนักทักษิณราชนิเวศน์  เมื่อวันที่  23  กันยายน  2552   เพื่อที่จะเข้าเฝ้ารับเข็มรางวัลประกาศนียบัตรและพระราโชวาท  จากสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   ณ อาคารสิริกาญจนทักษิน  พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์  จังหวัดนราธิวาส   ซึ่งนายมะสดี  หะยีปินายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาปได้รับคัดเลือกเป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้  ประจำปี  พ.ศ. 2552


 

Powered by MakeWebEasy.com