กองคลัง เทศบาลตำบลท่าสาป

9353 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 


กองคลัง
 
           
นางสาวฉวีวรรณ  แซ่หลี
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
ฝ่ายบริหารงานคลัง

ฝ่ายพัฒนารายได้
นางสาวพรรณราย  คงประเทศ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 
นางสาวกมลมาลย์  กือมอ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
 

นางสาวสูนี ยุนุ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 

 
นางสาวอริสรา ยะมอง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 


นางนิซามีเราะห์ สอเหาะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 

 

นางฟายีดะห์ บือราเฮง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ)

นางยามีลา แยนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางรูศรีดา ลาเต๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นายมะรอนิง ตาเฮ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Powered by MakeWebEasy.com