กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสาป

8666 จำนวนผู้เข้าชม  | 


กองช่าง
 
นายคอลิบ   ดอเลาะ
นายช่างโยธาอาวุโส
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง
นายสมาน แวอาแซ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาการหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายจักรพันธ์    รัตนสุนทร
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
รักษาการหัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายอนิส  ตาเฮ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายเอกพันธ์  ไชยนาพงษ์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
 
 นางอังสนา  พิพัฒนพงษ์วงศ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

Powered by MakeWebEasy.com