รับโอนพนักงาน

1688 จำนวนผู้เข้าชม  | องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป อำเมือง จังหวัดยะลา
มีความประสงค์ขอรับโอนพนักงานส่วนตำบลจำนวน 3 อัตรา  ดังต่อไปนี้

1.  หัวหน้าส่วนโยธา                                                        จำนวน   1  อัตรา
2.  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5/6             จำนวน   1  อัตรา
3.  เจ้าพนักงานธูรการ  2-4/5                                          จำนวน  1  อัตราPowered by MakeWebEasy.com