เปิดประตูสมานฉันท์

1934 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 


พิธีเปิด โครงการเปิดประตูสู่สมานฉันท์
“กิจกรรมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น”

 

        เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554  นายมะสดี  หะยีปินายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาปได้เป็นประธานพิธีเปิด โครงการเปิดประตูสู่สมานฉันท์ “กิจกรรมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ณ โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ  สาครินทร์) สังกัดนำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา  เขต 1 ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย  อาทิเช่น  การรำตาลีกีปัส  อ่านอัลกรุอาน  และดีเกฮูลูจากโรงเรียนบ้านสาคอ มีการออกซุ้มขายขนมพื้นบ้าน อาทิเช่น ขนมโค  ขนมตะเกียง  ขนมจาก ขนมน้ำดอกไม้ และอื่นๆ อีกมากมาย

Powered by MakeWebEasy.com