รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

1492 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
           
             องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานบุคลากร จำวนวน 1 ตำแหน่ง 
             คือ  ระดับ ๓ - ๔ หรือ  ๖ ว
             หากมีความประสงค์จะโอน (ย้าย) ให้ยื่นคำร้องขอโอน(ย้าย) พร้อมแนบสำเนาเอกสารดังนี้
             1.  สำเนาทะเบียนประวัติฯ
             2.  หนังสือรับรองความประพฤติ
             3.  หนังสือยินยอมของผู้บังคับบัญชา

             มายังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 073-253427

Powered by MakeWebEasy.com