ขอรับเงินอุดหนุน

1824 จำนวนผู้เข้าชม  | 


เปิดรับโครงการของกลุ่มเยาวชนแกนนำ เพื่อเสนอขอรับเงินอุดหนุนในการ
จัดทำกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน
       ด้วยสำนักงานป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดภาค  ๔ ได้มีการจัดทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเยาวชนแกนนำทั้งในและนอกสถานศึกษา มีการขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเพื่อนเยาวชน
 
อ่านเอกสารเพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com