งานส่งเสริมศิลปะการแสดงละเล่นพื้นบ้าน 2553

3150 จำนวนผู้เข้าชม  | 


งานส่งเสริมศิลปะการแสดง และการละเล่นพื้นบ้านประจำปี  2553
(การแสดงดิเกฮูลู) และร่วมเฉลิมฉลองถนนสาย 418

          ฯพณฯ วันมูหะมัดนอร์  มะทา  อดีตประธานสภา  ได้มากล่าวเปิดงานส่งเสริมศิลปะการแสดง  และการละเล่นพื้นบ้านประจำปี  2553  (การแสดงดิเกฮูลู) และร่วมเฉลิมฉลองถนนสาย 418(บ้านท่าสาป-คลองขุด)  เมื่อวันที่  23  มกราคม  2553 ที่ผ่านมา  ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาปจัดขึ้น  ณ บริเวณสะพานท่าสาป  หมู่ที่ 3  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  โดยมีการแสดงศิลปะและการละเล่นพื้นบ้านม  มีนักร้องจากประเทศไทยและประเทศมาเลเซียมาร่วมให้ความสนุกสนานกับแขกผู้มาร่วมงาน  ภายในงานมีการแจกคูปองแลกอาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน ซึ่งมีซุ้มอาหารมากมายจาก  บริษัทยะลาฮอนด้า , หจก.ยะลาไฮเวย์ , หจก.ชินวรยะลาก่อสร้าง , นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลานายอาซิส  เบ็ญหาวัน  ที่ปรึกษานายกอบจ.ยะลา , ตลาดสดอบจ.ยะลา , เทศบาลนครยะลา , เทศบาลตำบลสะเตงนอก , องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป
    
        นายมะสดี  หะยีปินายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาปได้กล่าวว่าการจัดงาในครั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
       1.เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการแสดง  และการละเล่นพื้นบ้านให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นต่อไป
       2.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในตำบลตระหนักถึงคุณค่า  ความงดงามของศิลปะการแสดงและการละเล่นพื้นบ้าน
       3.เพื่อเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมของชาติมาถ่ายทอดให้กับอนุชนรุ่นหล้งได้สืบไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
       4.เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในบทบาทภาระหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชน
       5.เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชน
       6.เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองถนนหลวงสาย 418(บ้านท่าสาป-บ้านคลองขุด)

Powered by MakeWebEasy.com