รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล

2977 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล


      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง ดังนี้

     สำนักปลัด อบต
1. เจ้าพนักงานธุรการ 2-4  หรือ 5                                          จำนวน   1  อัตรา
2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1-3 หรือ 4                                     จำนวน   1 อัตรา

      ส่วนการคลัง
1.  เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1-3 หรือ 4                                    จำนวน   1 อัตรา

     ส่วนโยธา
1. ช่างโยธา  1-3  หรือ   4                                                       จำนวน   1 อัตรา

     ส่วนการศึกษา
1. นักวิชาการศึกษา  3-5/6 ว                                                    จำนวน   1 อัตรา

        หากผู้ใดมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และมีความประสงค์จะโอน(ย้าย) ไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว ให้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์และติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-7343-9111 ในวันเวลาราชการการ
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Powered by MakeWebEasy.com