พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าสาป

2774 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 
 
พิธีมอบประกาสนียบัตรนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าสาป

           เมื่อวันที่ 11 มีนาคม  2553  เวลา  09.00 - 11.00  น.  นายมะสดี  หะยีปิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาปได้เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "วันแห่งความสำเร็จ" โดยจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าสาป ชั้นอนุบาล 2 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2552  เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดี เห็นคุณค่าของการเรียน และสร้างความสัมพันธืที่ดีระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน ครุ และชุมชน ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านท่าสาป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 1 ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  ภายในกิจกรรมก็มีการแสดงร้องเพลงจากนักเรียนชั้นอนุบาล และการแสดงรำตารีกีปัสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

Powered by MakeWebEasy.com