โครงการมหกรรมรวมพลัง อบต.

2121 จำนวนผู้เข้าชม  |  โครงการมหกรรมรวมพลังองค์การบริหารส่วนตำบล
อุทิศตนปิดทองพลังพระ
       
        เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์  2553  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาปและคณะได้ร่วมเดินทางไปร่วมงานมหกรรม "รวมพลังองค์การบริหารส่วนตำบลอุทิศตนปิดทองหลังพระ" ในระหว่างวันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ์ ณ สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
       ในการไปร่วมงานรวมพลังองค์การบริหารส่วนตำบลอุทิศตนปิดทองหลังพระในครั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกิดการเรียนรู้และน้อมนำแนวพระราชดำริ  หลักการทรงงาน และปรัชญาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ตามลักษณะภูมิสังคมอของแต่ละแต่ละพื้นที่ ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีเวทีเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระดมความคิดและสร้างรูปแบบการทำงาน เป็นของชาวอบต. โดยชาว อบต. เกิดการสร้างเครือข่ายเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น อบต.มีพัฒนาการสู่วิสัยทัศน์ใหม่อย่างทรงคุณค่าและมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น  และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยตลอดไป และปัญหาต่าง ๆ ของไทยได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องและเห็นผลอย่างชัดเจน 

Powered by MakeWebEasy.com