รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลจะรัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

3301 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
         
            ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี  มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5
         หากท่านใดมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมีความประสงค์ที่จะขอโอน(ย้าย) โปรดยื่นคำร้องขอโอน(ย้าย) พร้อมแนบสำเนาทะเบียนประวัติ หนังสือยินยอมให้โอน(ย้าย) และหนังสือรับรองความประพฤติของผู้บังคับบัญชามายังองค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เพื่อประกอบการพิจารณาในการรับโอน(ย้าย)ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


Powered by MakeWebEasy.com