ขอความอนุเคราะห์ร่วมกิจกรรม

2551 จำนวนผู้เข้าชม  | 


ขอความอนุเคราะห์ร่วมกิจกรรม "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์"
     

      เนื่องด้วย  ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์  จะมีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากและอาจจำเป็นต้องใช้ส้วมสาธารณะ  กรมอนามัยและหน่วยงานพันธมิตร  จึงจัดให้มีกิจกรรมสัปดาห์ทำความสะอาดส้วมก่อนถึงวันสงกรานต์  ระหว่างวันที่  ๑ – ๗ เมษายน ๒๕๕๓ เพื่อให้มีการทำความสะอาดและปรับปรุงส้วมในความรับผิดชอบของตน พร้อมกับเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง โดยจะจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดส้วมพร้อมกันทั่วประเทศในวันพฤหัสบดี ๑ เมษายน ๒๕๕๓ นั้น
        ในการนี่  กระทรวงสาธารณสุข  จึงขอเชิญชวนหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านทั้งหมดจัดทำกิจกรรม  ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์พร้อมกันทั่วประเทศ  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำซีดีการรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์  ประกอบด้วย  เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะคู่มือทำอย่างไรให้ส้วมสะอาด ,  การรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์  และเพลงน้อมส้วมขอร้องสามารถ  Download ได้จาก
www.anamai.moph.go.th  หรือ http:/env.anamai.moph.go.th


Powered by MakeWebEasy.com