นายกรับโล่

1763 จำนวนผู้เข้าชม  | 

         
           วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ นายมะสดี  หะยีปิ  นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป  เข้าร่วมการประชุมและรับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการดำเนินงานวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๕ จาก นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดการประชุมและมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นแก่ อปท. ทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น ๕๐๒ แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑๘ แห่ง เทศบาล ๒๒๗ แห่ง โดยแยกเป็น เทศบาลนคร ๖ แห่ง เทศบาลเมือง ๓๕ แห่ง เทศบาลตำบล ๑๘๖ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล ๒๕๗ แห่ง สำหรับเทศบาลตำบลท่าสาปได้รับการคัดเลือกในด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (กีฬาภูมิปัญญาไทย)
 

 

Powered by MakeWebEasy.com