รายชื่อเว็บไซต์ อปท.ในจังหวัดยะลา

17207 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

อำเภอ อปท. เว็บไซต์
เมือง                                     

1. ทต.ยะลา
2. ทต.ลำใหม่
3. ทต.สะเตงนอก
4. ทต.บุดี
 5. อบต.หน้าถ้ำ
 6. อบต.ท่าสาป
 7. อบต.ลิดล
 8 อบต.ยุโป
 9. อบต.ตาเซะ
 10. อบต.เปาะเส้ง
 11. อบต.พร่อน
 12. อบต.ยะลา
 13. อบต.บันนังสาเรง
 14. อบต.ลำใหม่
 15. อบต.ลำพระยา

WWW.YALACITY.GO.TH
 WWW.LAMMAI.GO.TH
 WWW.SATENGNOK.GO.TH
 WWW.BUDEECITY.GO.TH
 WWW.NATUM.GO.TH
 WWW.THASAP.GO.TH
 WWW.LIDOL.GO.TH
 WWW.YUPO.GO.TH
 WWW.TAZE.GO.TH
 WWW.POHSENG.GO.TH
 WWW.PA-RON.GO.TH
 WWW.YALASAO.GO.TH
 WWW.BANNANGSALENG.GO.TH
 WWW.LUMMAI.GOTH
 WWW.LUMPHAYA.ORG
อำเภอบันนังสตา


 
1. ทต.บันนังสตา

2. ทต.เขื่อนบางลาง

3. อบต.ตลิ่งชัน

4. อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ
5. อบต.ถ้ำทะลุ

6. อบต.บาเจาะ

7. อบต.บันนังสตา
 
WWW.BANNANGSATA.GO.TH
WWW.BANGLANGDAMCITY.GO.TH
WWW.TALINGCHAN.GO.TH
WWW.TANOHPUTAE.GO.TH
WWW.THUMTALU.GO.TH
WWW.BAJOH.GO.TH
WWW.BANNUNGSTA.GO.TH

 
อำเภอธารโต
 
1. ทต.คอกช้าง
2. อบต.ธารโต
3. อบต.บ้านแหร
4. อบต.แม่หวาด
5. อบต.คีรีเขต
 
WWW.KOKCHANGCITY.GO.TH
WWW.THANTO.GO.TH
WWW.BANRAE.GO.TH
WWW.MAEWAD.GO.TH
WWW.KIRIKHET.GO.TH
อำเภอกาบัง

 
1. อบต.กาบั
2. อบต.บาละ
 
WWW.KABANG.GO.TH
WWW.BALA.GO.TH

อำเภอรามัน 
1. ทต.กายูบอเกาะ

2. ทต.โกตาบารู

3. อบต.กายูบอเกาะ

4. อบต.กาลอ

5. อบต.กาลูปัง

6. อบต.กอตอตือร๊ะ

7. อบต.เกะรอ

8. อบต.จะกว๊ะ

9. อบต.ตะโละหะลอ
10. อบต.ท่าธง
11. อบต.เนินงาม

12. อบต.บาลอ

13. อบต.บาโงย

14. อบต.บือมัง

15. อบต.ยะต๊ะ
16. อบต.วังพญา
17. อบต.อาซ่อง
 
WWW.KAYUBOKOK.COM
WWW.KOTABAROO.COM
WWW.KAYUBOKO.GO.TH
WWW.KALOR.GO.TH
WWW.KALUPANK.GO.TH
WWW.KOTOTEURA.GO.TH
WWW.KERO.GO.TH
WWW.JAKWA.GO.TH
WWW.THALOHALO.GO.TH
WWW.TATONG.TH
WWW.NENNGAM.COM
WWW.BALOR.GO.TH
WWW.BANGOY.GO.TH
WWW.BUEMANG.GO.TH
WWW.YATA.GO.TH
WWW.WANGPAYA.GO.TH
WWW.R-SONG.COM
อำเภอกรงปีนัง 
1. อบต.กรงปินัง

2. อบต.สะเอะ

3. อบต.ปุโรง

4. อบต.ห้วยกระทิง
 
WWW.KRONGPINANG.GO.TH
WWW.SA-AE.GO.TH
WWW.PU-RONG.GO.TH
WWW.HUAIKRATING.GO.TH
อำเภอยะหา 
1. ทต.ยะหา

2. อบต.บาโร๊ะ

3. อบต.ละแอ

4. อบต.ปะเต

5. อบต.ยะหา

6. อบต.กาตอง
7. อบต.บาโงยซิแน
8. อบต.ตาชี
 
WWW.YAHA.GO.TH
WWW.BAROH.GO.TH
WWW.LAAE.GO.TH
-
WWW.SAOYAHA.GO.TH
WWW.KATONG.GO.TH
WWW.BANGOYCINAE.GO.TH
WWW.TACHEE.GO.TH
อำเภอเบตง


 
1. ทต.เบตง

2. อบต.ตาเนาะแมเราะ

3. อบต.อัยเยอร์เวง

4. อบต.ยะรม

5. อบต.ธารน้ำทิพย์

 
WWW.BETONGTOWN.COM
WWW.TANOAMAEROA.GO.TH
WWW.IYERWENG.GO.TH
WWW.YAROM.GO.TH
WWW.TANNAMTIP.GO.TH

 

Powered by MakeWebEasy.com